Rabbi Pik Vima 2022-23 Good New रब्बी विमा 2022-23 आला

Rabbi Pik Vima 2022-23:नमस्कार शेतकरी मित्रांनो रब्बी हंगामातील पिक विमा 2022-23 चा ज्या शेतकऱ्यांना मिळालेले नाहीये, त्या शेतकऱ्यांना दिला जाणार आहे. यासाठी राज्य सरकारच्या माध्यमातून एक नवीन शासन निर्णय घेण्यात आला आहे. यामध्ये ज्या पाच कंपन्या होत्या रब्बी हंगामासाठी त्या कंपन्यांचे नावे सुद्धा देण्यात आलेले आहे. कोणत्या कंपनीसाठी किती रुपयांचा बजेट या ठिकाणी मंजूर करण्यात … Read more