Driving license: दोन दिवसात घरबसल्या काढा मोबाईल वरून ड्रायव्हिंग लायसन्स 

Driving license: दोन दिवसात घरबसल्या काढा मोबाईल वरून ड्रायव्हिंग लायसन्स

Driving license: आपल्याला जर ड्रायव्हिंग लायसन्स काढायचे असेल तर त्यासाठी कोणकोणती कागदपत्रे लागतात हे आपल्याला माहीत असणे गरजेचे आहे. आपण या बातमीमध्ये पाहणार आहोत आपल्याला ड्रायव्हिंग लायसन्स काढण्यासाठी कोणती कागदपत्रे लागतात.

 

▪वयाचा पुरावा

▪निवासी पुरावा

▪स्वघोषणा

▪ पासपोर्ट आकाराचा फोटो

 

वरील सांगितलेली कागदपत्रे जर आपल्याकडे उपलब्ध असतील तर आपण आपले घरबसल्या ड्रायव्हिंग लायसन्स काढू शकतो. त्यातील एकही कागदपत्रे आपल्याकडे नसल्यास आपल्याला ड्रायव्हिंग लायसन्स काढता येणार नाही.Driving license

घरबसल्या ड्रायव्हिंग लायसन्स काढण्यासाठी येथे क्लिक करा