Increase in Housing Subsidy || घरकुल अनुदानात वाढ 2.5 लाख मिळणार शबरी घरकुल योजना || shabri aawas

Increase in Housing Subsidy:नमस्कार मित्रांनो घरकुल अनुदानात मोठी वाढ राज्य सरकारच्या माध्यमातून नवीन शासन निर्णय घेऊन, घरकुल अनुदानामध्ये 2 लाख 50 हजार रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. मित्रांनो सर्वप्रथम कोणत्या योजनेसाठी हे अनुदान वाढ करण्यात आलेले आहे, पात्रता काय आहे, अटी शर्तिक आहेत. अर्ज कोणता भरायचे या संदर्भातील पूर्ण माहिती या शासन निर्णय मध्ये स्पष्टपणे देण्यात आली आहे.Increase in Housing Subsidy पूर्ण सविस्तर माहिती आपण या बातमीच्या माध्यमातून जाणून घेणार आहोत. 

या नागरिकांना मिळणार 2.5 लाख रुपये घरकुल अनुदान

 

मित्रांनो महाराष्ट्र शासन शासन आदिवासी विकास विभागांतर्गत 11 जानेवारी 2024 रोजी हा महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय घेण्यात आला आहे.Increase in Housing Subsidy या शासन निर्णयामध्ये स्पष्टपणे उल्लेख करण्यात आलेले आहे. पूर्ण माहिती सविस्तर समजून घ्या. राज्यातील शहरी भागातील अनुसूचित जमातीच्या ज्या लोकांना राहण्यासाठी स्वतःचे घरे नाहीत, अथवा जे अनुसूचित जमातीचे लोक कुडामातेच्या घरात झोपड्यामध्ये किंवा तात्पुरत्या तयार केलेल्या निवाऱ्यात राहतात. अशा अनुसूचित जमातीतील लाभार्थ्यांना शबरी आदिवासी घरकुल योजनेचा लाभ देण्यात येत आहे. लाभार्थी जे पात्रता आहे, काय समजून घ्या. अनुसूचित जमातीचा असावा, स्वतःच्या नावाने पक्के घर नसावे, महाराष्ट्र राज्यातील पंधरा वर्षापासून रहिवासी असावा, घरांचे बांधकाम करण्यासाठी स्वतःची किंवा शासनाने दिलेली जमीन असावी.Increase in Housing Subsidy यापूर्वी कोणत्याही शासकीय घरकुल योजनेत लाभ घेतलेला नसावा.

 

लाभार्थ्यांचे वय वर्ष 18 पूर्ण असणे आवश्यक आहे, स्वतःच्या नावाने बँक खाते असावे लागते, आता बघा घरकुल बांधकाम क्षेत्र जो आहे ते किती आहे. हे समजून घ्या वाचा क्रमांक येतील एक मध्ये आदिवासी विकास विभागाच्या दिनांक 28/03/2013 रोजीच्या शासन निर्णयात नमूद केल्यानुसार घरकुलांचे बांधकामाचे चटई क्षेत्र 269 चौरस फूट एवढे राहील उत्पन्नाचा मर्यादा जो आहे. वार्षिक उत्पन्न मर्यादा तीन लक्ष पर्यन्त असणे आवश्यक आहे. Increase in Housing Subsidy अनुदान जो रक्कम आहे लाभार्थ्यांना कशा पद्धतीने दिला जाणार आहे हे समजून घ्या. घरकुल बांधकामासाठी अनुदान रक्कम जी आहे 2 लाख 50 हजार एवढी राहील सदर अनुदान रक्कम ही खालील प्रमाणे चार टप्प्यात लाभार्थ्यांना आधार संलग्न बँका त्यात जमा केले जाईल. आता यामध्ये कशा पद्धतीने ही रक्कम लाभार्थ्यांना दिली जाणार आहे हे समजून घ्या.shabri aawas पहिला आहे घरकुल साठी मंजुरी जी आहे चाळीस हजारांची असणार आहे. त्यानंतर प्लीज लेव्हल साठी 80 हजार रुपये, त्यानंतर लिंटल लेवल साठी 80 हजार रुपये त्यानंतर घरकुल पूर्ण झाल्यानंतर पन्नास हजार रुपये आणि एकूण जे निधी आहे. एक लाख 50 हजार रुपयांची असणार आहे.

या नागरिकांना मिळणार 2.5 लाख रुपये घरकुल अनुदान

 

आता यासाठी कागदपत्रे कोणकोणत्या आहेत हे समजून घ्या. कर्जदारांचे नदीच्या काळातील दोन पासपोर्ट साईज, फोटो, रहिवासी प्रमाणपत्र, अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र त्यानंतर घरकुल बांधकामासाठी जागा उपलब्ध आहे. किंवा नाही यासाठी पुरावा उत्पन्नाचा दाखला तहसीलदारांचा असणं आवश्यक आहे.Increase in Housing Subsidy शिधापत्रिका म्हणजेच रेशन कार्ड तुमच्याकडे असणे आवश्यक आहे. आधार कार्ड एक रद्द केलेला धनादेश म्हणजेच चेक तुमच्याकडे असणे आवश्यक आहे. बँकेच्या पासबुकच्या पहिल्या पानाचे छायांकित प्रत फोटो व खाते क्रमांक असणे आवश्यक आहे. अर्ज करावयाची जी पद्धत आहे ती कशी आहे हे समजून घ्या.shabri aawas या शासन निर्णयाच्या परिशिष्टामध्ये विहित केलेला अर्ज व कागदपत्रे ही प्रकल्प कार्यालय एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प यांच्याकडे व्यक्तीस टपालाने ईमेलद्वारे सादर करावा लागणार आहे. आता प्राधान्य जो आहे जातीय दंगलीमध्ये घराचे नुकसान झालेले व्यक्ती यामध्ये समावेश असणार आहेत.

या नागरिकांना मिळणार 2.5 लाख रुपये घरकुल अनुदान

 

त्यानंतर ॲट्रॉसिटी ॲक्टनुसार पीडित व्यक्ती विधवा किंवा परित्व महिला त्यानंतर अदिम जमातीचे व्यक्ती यामध्ये लाभ घेऊ शकतात. वाचा येथील अनुक्रमांक 12 मधील आदिवासी विकास विभागाच्या दिनांक 17/9/2020 रोजी शासन निर्णयानुसार शबरी आदिवासी घरकुल योजना अंतर्गत पाच टक्के आरक्षण हे दिव्यांग व्यक्तीसाठी ठेवण्यात आलेले आहे. Increase in Housing Subsidy यामध्ये दिव्यांग महिलांना प्राधान्य देण्यात यावे मित्रांनो पुढे एक शासन निर्णय मध्येच यामध्येच एक अर्ज देण्यात आला आहे. तो अर्ज कशा पद्धतीने भरायचा, यासंदर्भात सुद्धा मी माहिती तुम्हाला देणार आहे. वाचा येतील अनुक्रमांक एक मधील 28/3/2013 रोजी च्या शासन निर्णयातील नगरपरिषद व नगरपालिका यांच्यासाठी असलेले घरकुल निर्माण समिती रद्द करण्यात येत असून, नागरी भागासाठी पुढील प्रमाणे लाभार्थी निवड समिती राहील यामध्ये संबंधित अपर आयुक्त आदिवासी विकास अध्यक्ष राहील. shabri aawas संबंधित उपायुक्त महानगरपालिका महानगरपालिका क्षेत्रात सदस्य असणार आहे.

 

मित्रांनो ही माहिती तुमच्या अतिशय महत्त्वपूर्ण आहे, आता बघा बांधकाम यंत्रणा ही कशी असणारे हे समजून घ्या. Increase in Housing Subsidy लाभार्थ्यांनी स्वतःचे बांधकाम केल्यास त्याला प्राधान्य देण्यात यावे. नगरपंचायत, नगरपरिषद, महानगरपालिका क्षेत्रासाठी लाभार्थी रक्त बांधकाम करू शकत नसेल तर, महानगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायत यांनी आपल्याकडील बांधकाम यंत्रणेमार्फत घरकुलचे बांधकाम करावे. महानगरपालिका मुक्त योजना राबवण्यात सक्षम असून त्यास त्यांनी आपल्या बांधकाम यंत्रणेमार्फत घरकुलांचे बांधकाम करावे. महानगर क्षेत्रात जमिनींच्या कमतरतेमुळे व अति किंमतीमुळे जागा घेऊन घर बांधणे शक्य होत नाही. shabri aawas यासाठी त्यांच्याकडून पाण्यात येणाऱ्या गृहप्रकल्पांचे पात्र लाभार्थ्यांना सदर योजनेमधून अनुदेय असणारे अनुदान देण्यात येईल.

या नागरिकांना मिळणार 2.5 लाख रुपये घरकुल अनुदान